NADİR BİNBİR GECE MASALLARI / BEYRUT BASKISI

Alf laylah wa-laylah. Qad hadhdhaba-hu wa-saḥḥaha-hu al-ābāi al-yasū'īyyin. [Cilt 2], ANTOINE GALLAND, Maṭba at al-Kāthūlīyah, 1889, Beyrut. Özgün cildinde, temiz durumda, 22 x 14 cm, 408 sayfa, Arapça. "Alf laylah wa-laylah. Qad hadhdhaba-hu wa-saḥḥaha-hu al-ābāi al-yasū'īyyin. [Cilt 2]", ANTOINE SALHANI, Maṭba at al-Kāthūlīyah, Beytut, 1889. Tamamı beş cillten oluşan eserin 2. cildidir. Binbir Gece Masalları Külliyatı'ndan nadir Lübnan / Beyrut baskısı.