İMZALI - CEMİL TOPUZLU (1866-1958)

İstibdat, Meşrutiyet, Cumhuriyet devirlerinde 80 yıllık hatıralarım [İTHAFLI-İMZALI], CEMİL TOPUZLU, (1866-1958), Güven Basım ve Yayınevi, İstanbul, 1951. 20 x 14 cm, 294 sayfa, "Çok kıymetli sanatkârımız Necmi Ziya Bey oğluma 4-4-955" ibaresiyle imzalıdır. Türkiye'de modern cerrahinin kurucusu hekim, yönetici ve İstanbul eski Belediye Başkanı Cemil Topuzlu'nun imzalı ithaflı hatıratı.