OSMANLI PAŞALARI KAPAKTA

MİDHAT PAŞA KAPAK - MISIR HIDİVİ ABBAS HİLMİ PAŞA İÇ KAPAK GÖRSELLİ Ressimli kitab. Her ay neşrolunur edebi, siyasi, fenni, felsefi, ictimai mecmua-i musavveredir, Cild: 3, Numara: 14, Teşrinsani 1325 [Aralık 1909), 24 x 19 cm, 73 sayfa + 1 sayfa s/b resim olan reklam. Özgün karton kapağında, sırt kısmı bantla tadilat görmüş, harici çok temiz durumda. Ön kapakta Midhad Paşa'nın, ilk sayfasında da Abbas Hilmi Paşa'nın portre fotoğrafları yer almaktadır.