ÜNLÜ KİŞİLER - GÜMRÜK VE İNHİSARLAR

Erken dönem cumhuriyet orijinal s/b fotoğraf: 19 kişiden mürekkep orijinal s/b fotoğraf. "Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Ankara Gümrük İdaresi Hey'eti 1.1.932". Fotoğrafın arkasındaki yapıştırılmış daktilo kağıtta "Ankara Gümrüğü memurîninin 18. Kanunevvel 931 hatırasından bir grup" başlığı altında tüm kişilerin isimleri mevcut. 30x34 cm.