MUHAMMED ALİ

MUHAMMED ALİ KAPAKLI - Time, "'The greatest' is gone", February 27, 1978. Özgün kağıt kapağında, çok temiz durumda, 27 x 21 cm, 56 sayfa. Ön kapağında Muhammed Ali'nin ringteki köşesinde, kolarını ringin halatına dayamış, çökük pozisyonda, gözleri kapalı bir fotoğrafı yer almaktadır.