HATAY

Hatay, 29 Kasım 1937 gecesi Ankara Halkevindeki toplantıda Hatay'la ilgili söylenen hitabe, konferans ve şiirleri içeren kitap, [1936-37], söz konusu konferansı takip eden günlerde bastırıldığı anlaşılıyor, 30 s. + kapaktan oluşuyor. Fotomontaj kapaklı, çok nadir.