SOLD

FRANSIZ EDEBİYATI - BİYOGRAFYA

Büyük adamlar serisi: Victor Hugo, İBRAHİM ALAETTİN GÖVSA, Resimli Gazete tarafından neşrolunmuştur, Sebat Matbaası, İstanbul, 1927. Özgün karton kapağında, çok temiz durumda, 21 x 14 cm, 14 sayfa.