OSMANLI DÖNEMİ - KILIÇLI SUBAY

Osmanlı dönemi kılıç detaylı subay fotoğrafı, Photo Phebus paspartusunda, fotoğraf 10x14 cm