BURSA - BROUSSE

"Bursa'da müceddeden inşa ve resm-i küşadı yapılan Mekteb-i Osmânî" kapaklı Osmanlıca Servet-i Fünun, 22 Eylül 1321 [1905], No 754. Ciltten çıkma yüksek kondüsyonda