ANONİM - Paris

Tuval üzerine yağlı boya,
Çerçeveli: 74x61 cm, iç Alan: 59x48 cm,
İmzasız