ANONİM - Kız Kulesi ve Gemi

Ebrû üzerine minyatür,
Çerçeveli: 23x19 cm, iç Alan: 12x8 cm,
İmzasız