SAMİYE AKŞEMSETTİNOĞLU - Doğuran Meyveler 2006

30x40 cm tuval üzerine yağlıboya
Sağ alt köşesi imzalı